Turundusaudit

Turundusaudit

Millal on turundusauditit vaja?

Kindlasti siis kui soovite:

 • mõista hea turunduse rolli ettevõtte kasvu edendamisel
 • toetada müügieesmärkide saavutamist
 • leida juurde uusi kliente või sihtturge
 • muuta brändingut
 • olla tööandjana atraktiivne

Samas pole sa täpselt kindel, kuidas seda kõike teha või närib sisimas tunne, kas oled hetkel õigel teel.

Mida turundusaudit pakub?

Pakume võimalust turunduse ja coachingu kombinatsioonis:

 • leida turunduse hetke seisu tugevused ja kitsaskohad (audit)
 • luua tugev turunduse roll ettevõttes (strateegia)
 • toetada proaktiivselt sinu ärieesmärkide saavutamist (plaan)
 • ehitada üles tugev ettevõtte bränd nii visuaalselt kui ka organisatsioonikultuuris (elluviimine)

Lubame, et jõuate meie toel ise paljude vastusteni ja anname kaasa oskuse neid vastuseid tulevikus juba iseseisvalt leida.

Kuidas?

Turundusaudit koosneb kahest suuremast osast:

 • Coachingu sessioonid grupitööna ja individuaalselt
  –       hetke olukorra hindamine
  –       tuleviku suuna/ eesmärgi paika panemine
 • Elluviimise toetamine
  –       oleme oma kogemuste ja nõuannetega elluviimisel kaasas 6 kuu jooksul
  –       pakume võimalust pidada nõu 7h kuus, et uute otsuste reaalselt, päris elus toimima saamine õnnestuks

Töökeeleks eesti või inglise keel.
Kohtumised näost-näkku ja videokõnedena.

Koostöös meiega  saate juurde enesekindlust ja õpite usaldama muutusi.

Turundusaudit