Personaalne coaching

Personaalne coaching

Personaalne coaching on sinu pikaajaline  investeering iseendasse, tegelemaks  oma mõtete, sisemise jõu ja andekuse uurimisega, saada nendest teadlikuks. Personaalse coachingu  peamine eesmärk on toetada sinu arengut,  tõsta eneseusku ja  avada isiklikku unikaalset võimekust, mis aitab  tulevikus  toimida parimal võimalikul viisil.

Personaalne coaching on kestev  õppimine ilma õpetamiseta, mis saab võimalikuks vaid osapoolte  hea ja usaldusliku suhte korral.  Sinu personaalne  coach on tähelepanelik kaasteeline, kes jälgib kõrvalt, kuulab  ja esitab küsimusi, mida sa tavaliselt  endalt ei soovi küsida. Ta usub sinu võimekusse,  toetab  sind uute positiivsete sihtide leidmisel ja nendeni jõudmisel. Personaalne coach on  alati  ise eelarvamustest ja hinnangutest vaba ning  tema suhe kliendiga on alati konfidentsiaalne. Hea personaalne coach aitab sul luua selgust,  tõstab enesemotivatsiooni ja julgustab, kui endal puudub kindel teadmine –  mida ja kuidas  edasi?

Personaalne coaching annab sulle  võimaluse kogeda reaalsust uuel moel. Hetke mõtete, visioonide   ja keerukate olukordade aus hindamine ning lahti rääkimine loovad selguse sinu  eesmärkide ja tegelike võimaluste osas.  Tekib täiesti uus värske vaade, mis on inspireeriv ja edasist arengut toetav .

Coach on sinu  teadlikkuse tõstja aga ei ole:

  • mentor, kes jagab sinuga oma kogemusi
  • konsultant, kes annab eksperthinnanguid  või jagab nõuandeid
  • terapeut, kes aitaks sul vaimselt terveneda.

“Follow your heart and your intuition. They already know what you truly want to become.”
Steve Jobs

Personaalne coaching