Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

Meeskonna coachingu eesmärk on tegeleda kogu meeskonna ja selle liikmete  arenguga.

Hea on leida meeskonna tänast reaalsust kaardistades konkreetne eesmärk, milleni soovitakse coachingu protsessi tulemusena välja jõuda. Kindlasti tuleb testida  ka  iga meeskonna liikme isiklikku valmidust liituda  meeskonna  arenguks vajalike tegevustega.  Tegemist on ajaliselt pikema protsessiga, mille  põhifookuses on meeskonna jaoks  tähtsad teemad ja võimalikud arengumudelid. Seetõttu on väga oluline, et kaasatud oleks kõigi meeskonna liikmete parimad mõtted  ja potentsiaal. Meeskonna coachingu käigus õpivad inimesed üksteist lähemalt tundma ja suhtlemine muutub avatumaks. Meeskonnal tekib nende ühine mõtteruum, mis võimaldab edaspidi toimida tulemuslikumalt ja sisepingeteta.

“At the heart of effective team coaching is the generative relationship between the team and their coach, in wich all menebrs of the relationship should be constantly learning”
David Cluttetbuck

Meeskonna coaching