Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

See on coach’i poolt juhitud protsess  erinevate meeskondade arengu toetamiseks, samuti  nende eesmärkide saavutamiseks, koostöö toimiseks ja heade ideede ellu viimiseks.

Mis meeskonna coachingu käigus toimub?

  • Meeskonna hetke reaalsuse kaardistamine
  • Konkreetne eesmärgi sõnastamine, milleni soovitakse coachingu protsessi tulemusena välja jõuda
  • Iga meeskonna liikme coachingu põhimõtetega liitumise  valmiduse testimine
  • Põhifookuse leidmine – meeskonna jaoks  tähtsad teemad, võimalikud arengumudelid
  • Kõigi meeskonna liikmete parimate mõtete  ja potentsiaali kaasamine
  • Inimeste üksteise lähem  tundma õppimine  ja suhtlemise avatumaks muutumine
  • Meeskonna ühise mõtteruumi tekkimine, mis on seotud klientide, koostööparnerite ja ümritseva  keskkonnaga laiemalt
  • Edaspidise tulemusliku ja sisepingeteta toimimise aluskokkulepete sõlmimine

Kas tundub huvitav ja vajalik? Küsi julgelt lisa!

    Meeskonna coaching