Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

See on coach’i poolt juhitud protsess meeskondade arengu toetamiseks, samuti eesmärkide saavutamiseks, koostöö toimiseks ja heade ideede ellu viimiseks.

Meeskonna coachingu käigus toimub:

  • Meeskonna hetke reaalsuse kaardistamine
  • Konkreetne eesmärgi sõnastamine, milleni soovitakse coachingu protsessi tulemusena välja jõuda
  • Iga meeskonna liikme coachingu põhimõtetega liitumise  valmiduse testimine
  • Põhifookuse leidmine – meeskonna jaoks  tähtsad teemad, võimalikud arengumudelid
  • Kõigi meeskonna liikmete parimate mõtete  ja potentsiaali kaasamine
  • Inimeste üksteise  tundma õppimine  ja suhtlemise avatumaks muutumine
  • Meeskonna ühise mõtteruumi tekkimine
  • Edaspidine tulemuslik ja sisepingeteta toimimine
Meeskonna coaching