Inimesed

Tiiu Hinnov ACC

Juhtimise   ja personaalnse arengu  coach

Millesse usun coach’ina?  Ma usun coaching’u protsessi väesse. Ma usun  inimese teadlikku arengusse oma  parima MINA suunas. Minu usku on toetanud paljude klientide lood ja taipamised sellest, millist muutust nad oma ellu soovivad ja kuidas ise selleni ka tegelikult jõuda. Minu klientide saavutatud teadlikkus iseenda autentsest olemusest ja  sellest, millist elu nad päriselt soovivad elada, olenemata nende ametialasest staatusest või perekondlikust rollist, on andnud  neile võimaluse kogeda transformatsiooni, mis on toonud kaasa julguse vastutada ise oma elu eest kõikjal ja kõiges.

Mis on minu  roll coach’ina? Olen oma kliendile hea mõttepartner ja usaldusisik, tähelepanelik kuulaja ja  ühise ruumi looja, milles saan  kliendile tagasi peegeldada seda, mida ma kuulen ja näen,  sageli sedagi, mis on nö nähtamatu. Olen kohal hetkes,  julgustades klienti  väljuma oma mugavustsoonist, olema aus oma mõtetes ja tunnetes, et saavutada kooskõla  südame ja mõistuse vahel. Ainult nii saame koos selgeks kliendi uskumused, väärtused ja  vajadused, millest saab tugev vundament tema   uutele eesmärkidele, unistustele ja plaanidele. Ühiselt  leiame vastused seni vastuseta küsimustele ja selgitame välja,  MIKS on päriselt mingi eesmärgi või muutuse saavutamine inimesele oluline.

Mis on minu missiooniks coach’ina? Aidata inimesel avastada oma tegelik MINA, see tema päris sügav sisemine olemus, mis annab talle emotsionaalse vabaduse, tasakaalu ja eneseusu. Aidata inimesel saavutada kooskõla oma  tegelike väärtuste ja vajadustega, mis mõjutavad tema otsuseid,  valikuid ja inimsuhteid edaspidi kogu elu. Olla kliendile toetavaks partneriks tema uue reaalsuse loomisel, tunnetamisel  ja kinnistumisel.

Oma tööelus olen üle 20 aasta tegelenud mitmete mainekate messi- ja konverentsiprojektide käivitamise, juhtimise ning arendamisega. Kõik see on andnud mulle väärtuslikke kogemusi juhtimise,  toimiva meeskonna loomise ja oluliste muudatuste käivitamise vallas. Olen saanud kaasa teadmise, et iga protsessi käivitavaks jõuks on inimesed ning neid tuleb hoida, arendada  ja usaldada.

Oma eneseteostuse teel olen varasemalt läbinud NLP profikoolituse ja olnud põgusalt selles maailmas ise koolitaja rollis. Viimase viie aasta jooksul olen enda jaoks avastanud coaching’u  mitmekesise maailma, milles tegutsemine, arenemine ja vaimselt kasvamine on muutnud minu elu nauditavalt  põnevaks teekonnaks, mis on harmoonilises kooskõlas minu tegeliku minaga.

Piret Vahter

Turundus ja strateegia

Olen loonud ja ellu viinud turundusstateegiaid nii start-up’is, SME tasemel kui ka päris suurtes ettevõtetes nagu Telia Eesti  AS ja Net Group OÜ.
Minu peamiseks tugevuseks on keerulisemate B2B teenuste turunduse toetamine ja selleks toimivate strateegiate loomine.

Aitan muuta turunduse ettevõttes proaktiivseks rolliks, mis toetab:

  • müüki eesmärkide saavutamisel,
  • juhtkonda ettevõtte brändi loomisel või hoidmisel,
  • personaliinimesi õigete inimeste leidmisel,
  • töökultuuri ja brändi põhiväärtuste tekkimist.

Olen olnud turunduse õppejõud Estonian Business School-is ja Tallinna Ülikoolis.